Rastlinkovo

0

Váš nákupný košík

0
Subtotal: 0,00 
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.
0

Košík

0
Subtotal: 0,00 
V košíku sa nenachádza žiadny produkt.

Floraservis Spintor proti strapkám, voškám a žravým škodcom 25 ml

12,20 

Floraservis Spintor je prvý prírodný insekticíd netoxický pre človeka a teplokrvné živočíchy, žiadne reziduá v ošetrenej kultúre.

Dostupnosť Na sklade

Floraservis Spintor 25 ml

Ošetrenie ovocných sadov:

  • SpinTor je prvý prírodný insekticíd, ktorý nevzniká chemickou syntézou, ale je produkovaný činnosťou baktérie Saccha-ropolyspora spinosa, ktorá je bežnou súčasťou pôdneho edafonu
  • Vzhľadom na unikátny spôsob účinku ničí aj hmyz rezistentný voči bežným skupinám insekticídov (pásavka zemiaková)
  • SpinTor má extrémne nízku toxicitu pre teplokrvné organizmy
  • SpinTor pôsobí na široké spektrum škodcov, a to ako na larvy, tak aj na dospelce – ničí predovšetkým larvy a dospelce motýľov, dvojkrídlovcov, chrobákov, strapky a pod.
  • SpinTor sa ako prírodný insekticíd rozkladá na látky, ktoré sú bežnou súčasťou metabolizmu a nezanecháva teda v ošetrenej kultúre ani v pôde žiadne rezíduá, ktoré by mohli následne obmedzovať konzumáciu ošetrenej kultúry. Je preto vhodný predovšetkým na ošetrenie ovocia a zeleniny
  • SpinTor bol vyznamenaný cenou prezidenta USA za vynikajúce vlastnosti produktu šetriace životné prostredie

Základné informácie o prípravku:

Insekticíd SpinTor obsahuje účinnú látku spinosad, čo je prírodný produkt získaný fermentačnou činnosťou baktérií Saccha-ropolyspora spinosa, ktorá sa bežne vyskytuje v pôde. Ako prírodný produkt sa spinosad (jedná sa o zmes dvoch biologických komponentov – spinosynu A a spinosynu D) vyznačuje mimoriadne nízkou toxicitou pre človeka a teplokrvné živočíchy. Je teda šetrný k životnému prostrediu. SpinTor pôsobí ako požerový a kontaktný insekticíd. Vyznačuje sa novým rnechanizrnom pôsobenia. V súčasnosti je SpinTor registrovaný pre viac ako 150 plodín v 30 krajinách sveta, a každoročne pribúdajú ďalšie registrácie aj krajiny. Príjem účinnej látky škodcami nastáva požerom a priamym kontaktom a ošetrenou plochou, pričom vplyv požeru účinnej látky je 5-10x vyšší ako účinok dotykový. Počiatočný účinok nastáva už niekoľko minút po príjme účinnej látky škodcami, kedy dochádza k nezvratnému ochromeniu a následne, po niekoľkých hodinách, k uhynutiu škodlivého hmyzu. Po aplikácii insekticídu SpinTor by nemalo aspoň 2 hodiny pršať, pri teplotách pod +15 °C je vhodná aspoň 4 hodinová perióda bez dažďa. SpinTor je pre včely toxický, akonáhle však postrek na ošetrenej kultúre zaschne, je pre včely neškodný. Prípravok SpinTor odporúčame aplikovať v jednej kultúre maximálne 2 x za sezónu.

Spektrum účinku prípravku:
SpinTor účinkuje na škodcov z radu motýľov (Leptidoptera). chrobákov (Coleoptera), dvojkrídlovcov (Diptera) a strapiek (Thysanoptera). SpinTor nepôsobí na cicavý hmyz (vošky).

 

Kapustová zelenina:
SpinTor sa proti húseniciam mlynárika kapustového aplikuje krátko po vyliahnutí lariev. Následná druhá aplikácia insekticídu SpinTor by sa mala vykonať po 10 dňoch (prípadne neskôr, po ďalšom vyliahnutí lariev). Aplikácia proti more kapustovej sa vykoná ihneď po objavení prvých príznakov škôd na plodine. Spravidla postačuje jedna aplikácia v dávke 0,4 l/ha vo väčšom množstve vody – najmenej 600-800 l/ha. Insekticíd SpinTor má pri použití v zelenine veľmi krátku ochrannú dobu – len 3 dni – a je tak veľmi vhodný na ošetrenie konzumnej zeleniny. Vzhľadom na prírodný pôvod prípravku SpinTor nehrozí prítomnosť chemických rezíduí v konzumovanej zelenine.

Pór a cibuľa:
V póre a cibuli sa proti strapkám aplikuje SpinTor ihneď po objavení prvých príznakov poškodenia, ktoré je charakteristické striebristo-bielymi pozdĺžnymi škvrnami na listoch. Opakovanú aplikáciu vykonávame s odstupom 10 dní. Aby sa dosiahlo poriadneho navlhčenia, odporúča sa – najmä v póre – použiť 600 I vody/ha, v cibuli je vhodný, kvôli lepšiemu pokrytiu listov, prídavok vhodného zmáčadla.

Rajčiaky a paprika:
V skleníkoch sa papriky a rajčiaky proti strapkám ošetrujú podľa signalizácie (napr. pomocou lepových lapákov). Aplikačná koncentrácia je 0,04 % (použiť min. 500 I vody/ha). Z hľadiska obmedzenia nebezpečenstva vzniku rezistencie je vhodné striedať prípravky s rozdielnym mechanizmom účinku. Insekticíd SpinTor možno aplikovať vo všetkých uvedených segmentoch maximálne 2x za vegetačnú sezónu.

Jablone:
SpinTor je veľmi vhodný prípravok pre aplikáciu v ovocí a zelenine. Keďže má ako prvý prírodný insekticíd mimoriadne nízku toxicitu pre človeka, a ako prírodný produkt sa rozkladá na bežné produkty metabolizmu, nezanecháva v ošetrenom ovocí a zelenine žiadne rezíduá. V jabloniach má ochrannú dobu len 7 dní, a preto je možné prípravok SpinTor použiť aj proti druhej generácii škodcov a to aj pri letných alebo veľmi skorých odrodách jabloní. Insekticíd SpinTor sa aplikuje proti húseniciam obaľovača jablčného a proti húseniciam šupkových a púčikových obaľovačov – najlepšie vo fáze liahnutia húseníc. Odstup medzi postrekmi pre jednu generáciu škodcu je 7-9 dní, pri silnom napadnutie odporúčaných 7 dní, v prípade slabého a stredného napadnutia je odporúčaných 9 dní. SpinTor je vhodné v druhej aplikácii alternovať s prípravkom Integro v dávke 0,5 l/ha. SpinTor aj Integro sú ideálnymi prípravkami pre integrovanú ochranu sadov. Dávka postrekovej kvapaliny predstavuje 400-600 I vody/ha. SpinTor ničí v sadoch ešte ďalších škodcov, ako sú podkopáčiky, piliarky, hrčiarky a pod. SpinTor pôsobí nedostatočne na vošky. SpinTor je vhodný pre integrovanú ochranu sadov, pretože vykazuje veľmi nízku toxicitu pre dravé roztoče Typhlodromus pyri a pri registrovanej dávke neničí lienky a dravých pavúkov.

Vinič:
Na viniči hroznorodom sa SpinTor aplikuje predovšetkým proti obaľovačovi mramorovanému a obaľovačovi pásovému.
SpinTor je vhodný prípravok pre integrovanú ochranu viníc, pretože nie je toxický pre dravé roztoče (Typhlodromus pyri) ani pre dravých pavúkov. SpinTor sa aplikuje proti prvej generácii obaľovačov cca 10-12 dní po dosiahnutí maxima letovej krivky obaľovačov (sleduje sa vyhodnocovaním úlovkov vo feromónových lapákoch), prípadne od štádia čiernej hlavičky, respektíve liahnutia húseníc. Pri dlhodobom nálete je vhodné aplikáciu po 7-9 dňoch opakovať. Pre aplikáciu na prvú generáciu obaľovačov je odporučená dávka prípravku 0,2 1/ha v 400-600 I vody/ha, a to podľa intenzity škodlivého činiteľa. V prípade potreby opakovania aplikácie len na obaľovačov, je vhodné vykonať druhú aplikáciu prípravkom Integro v dávke 0,4 l/ha. Proti druhej generácii obaľovačov sa použije pri prvej aplikácii 0,2 l/ha. Táto aplikácia sa vykonáva 5-7 dní po dosiahnutí letového maxima, prípadne od fázy čiernej hlavičky až liahnutia larvičiek. Po 7-9 dňoch sa vykoná druhá aplikácia v dávke 0,2-0,3 l/ha alebo sa namiesto insekticídu SpinTor aplikuje insekticíd Integro v dávke 0,4 l/ha. Dosiahnutie vysokého pokrytia postreku je dôležitým predpokladom dosiahnutia vysokej účinnosti.

Slivky:
Insekticíd SpinTor je vhodný prípravok proti celému radu škodcov na slivkách. Spoľahlivo ničí predovšetkým obaľovača slivkového a piliarku slivkovú. Aplikujte sa v dávke 0,4-0,5 l/ha v 600 I vody/ha v období bezprostredne po maxime letovej krivky obaľovača, najneskôr však do začiatku liahnutia lariev. Pokiaľ nálet obaľovača pokračuje, je možné aplikáciu insekticídu SpinTor po 10 dňoch zopakovať. Vzhľadom na veľmi krátku ochrannú dobu je aplikácia prípravku SpinTor optimálnym riešením kontroly druhej vlny obaľovača slivkového.

Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka na 10l vody a 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky
zemiaky Pásavka zemiaková 1,5-2ml 7 dní Vyššia dávka sa použije na larvy vo vyšších štádiách (prevažuje L3)
kapustová zelenina Mlynárik kapustový 4ml 3 dni
kapustová zelenina Mora kapustová 4-5ml 3 dni Vyššia dávka sa odporúča pri vyššom výskyte škodcu.
slivky Obaľovač slivkový (1. generácia) 4-5ml 7 dní Vzhľadom na kratšiu ochrannú dobu sa aplikuje predovšetkým proti 2. generácii obaľovača.
jablone Obaľovač jablčný (1. generácia) 6ml 7 dní Aplikácia je vhodná v čase, keď chceme zasiahnuť ešte ďalších škodcov ako piliarky, hrčiarky, nosániky, podkopáčiky a pod.
jablone Obaľovače 6ml 7 dní Aplikácia je vhodná v čase, keď chceme zasiahnuť ešte ďalších škodcov ako piliarky, hrčiarky, nosániky, podkopáčiky a pod.
vinič Obaľovače na viniči 2-3ml 14 dní Vyššia dávka sa odporúča na druhú generáciu škodcov.
kapustová zelenina Húsenice motýľov 3-4ml 3 dni Vyššia dávka sa odporúča pri vyššom výskyte škodcu.
pór Strapky 4ml 7 dní
cibuľa Strapky 4ml 7 dní
rajčiak Strapky 0,04% 4ml 3 dni Aplikácia v skleníkoch.
paprika Strapky 0,04% 4ml 3 dni Aplikácia v skleníkoch.

floraservis-logo-rastlinkovo

Odkaz na stránku výrobcu: http://www.floraservis.sk/

Hmotnosť 0,025 kg
Značka

Floraservis

Objem

25 ml

Použitie

mšice, strapky, třásněnky, vošky

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Floraservis Spintor proti strapkám, voškám a žravým škodcom 25 ml”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Možno by sa Vám páčilo…

Scroll to Top

Prihlásenie

Prihlásenie